Komputery Klimatyczne i Sterowniki

Sterowniki klimatu firmy Farmer to funkcjonalne urządzenia współpracujące z nowoczesnymi czujnikami. Stworzone dla pełnej kontroli procesów, gdzie niezbędna jest dbałość o mikroklimat. Przejrzyste rozmieszczenie elementów na ekranie zapewnia duży komfort użytkowania, zarówno w zakresie wprowadzania oczekiwanych wartości, jak i odczycie zgromadzonych danych.


STEROWNIK KLIMATU I CIENIOWANIA (CLIMATE&SHADE CONTROL)


Climate&Shade Control daje możliwość sterowania systemami takimi jak:

Wietrzniki: Proces otwierania i zamykania podzielony jest na 10 kroków. Czujnik po wykryciu silnego wiatru automatycznie zamyka wietrznik. Słaby wiatr oraz wilgotność ogranicza otwarcie wietrznika do 30%. W przypadku wilgotności aktywacja odbywa się tylko gdy wietrzniki są zamknięte, a wilgotność przekracza nastawione parametry progowe. W momencie gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej określonej wartości, wietrzniki zostają bezwarunkowo zamknięte, aby chronić uprawy. Wyszczególnić można temperaturę dzienną oraz nocną - w obu przypadkach sterownik daje możliwość zaprogramowania wartości.

System Cieniujący: System działa w dwóch trybach dla idealnego dopasowania parametrów. Tryb Czasowy- zamykanie o godzinie X, otwieranie o godzinie Y Tryb Czujnika Światła- 10 kroków otwierania kurtyny w 4 pozycjach 0%,40%,70%,100% oraz załączanie Szczeliny Wentylacyjnej.

Wyposażenie: Wietrznik: System cieniujący: Opcje dodatkowe:

Panel,

Czujniki:

 • słońca,
 • wiatru,
 • wilgotności,
 • temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.
 • Otwieranie i zamykanie 10 krokowe,
 • Rozpoznanie pory dnia i nocy z czujnika,
 • Wietrzenie na wilgotność-30%,
 • Minimalna temperatura zewnętrzna blokująca wietrzenie,
 • Słaby(do 30%) i silny wiatr ograniczające otwieranie.
 •  3 progi cieniowania,
 • Szczelina wentylacyjna-1 krok- wirtulany przełącznik do jej ewentualnego wyłączenia,
 • Zaciemnianie nocne kurtyny.
 
 • Czujnik deszczu,
 • Wyjście sterujące nagrzewnicą/pompą,
 • Wyjście sterujące dmuchawą,
 • Opcje nawadniania,
 • Podłączenie do sieci,
 • Dostęp przewodowy do odczytów z budynku przy obiekcie.

STEROWNIK KLIMATU DLA 1 SEKCJI (CLIMATE CONTROL)


Climate Control daje możliwość sterowania systemem takim  jak Wietrzniki.

Proces otwierania i zamykania wietrzników podzielony jest na 10 kroków. Czujnik po wykryciu silnego wiatru automatycznie zamyka wietrznik. Słaby wiatr oraz wilgotność ogranicza otwarcie wietrznika do 30%. W przypadku wilgotności aktywacja odbywa się tylko gdy wietrzniki są zamknięte, a wilgotność przekracza nastawione parametry progowe. W momencie gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej określonej wartości, wietrzniki zostają bezwarunkowo zamknięte, aby chronić uprawy. Wyszczególnić można temperaturę dzienną oraz nocną - w obu przypadkach sterownik daje możliwość zaprogramowania wartości.

 

Wyposażenie: Wietrzniki i Ogrzewanie: Opcje dodatkowe:

Panel,

Czujniki:

 • wiatru,
 • wilgotności,
 • temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.
 • Otwieranie i zamykanie 10 krokowe,
 • Rozpoznanie pory dnia i nocy z zegara,
 • Wietrzenie na podstawie wilgotności,
 • Minimalna temperatura zewnętrzna blokująca wietrzenie,
 • Słaby i silny wiatr ograniczające otwieranie,
 • Temperatura załączania ogrzewania,
 • Wilgotność
 • Załączania dmuchaw.
 • Czujnik deszczu,
 • Opcje nawadniania,
 • Podłączenie do sieci,
 • Dostęp przewodowy do odczytów z budynku przy obiekcie.

STEROWNIK KLIMATU DLA 2 SEKCJI (CLIMATE CONTROL 2S)


Podstawowym zadaniem sterownika  ClimateControl 2S  jest utrzymanie wewnątrz nastawionej temperatury. Dzieje się to poprzez otwieranie lub zamykanie wietrznika. Proces otwierania i zamykania podzielony jest na 10 kroków. Wyjątkiem jest pojawienie się parametru SILNY WIATR, co skutkuje natychmiastowym i bezwarunkowym zamknięciem wietrznika. W MENU pojawia się też parametr SŁABY WIATR, który podobnie jak WILGOTNOŚĆ ogranicza otwarcie wietrznika do 30%.  W przypadku wilgotności jest to jednak funkcja, która brana jest pod uwagę tylko gdy wietrzniki, przez określany  nastawiany czas są zamknięte a wilgotność w tunelu jest wyższa od tego którą nastawiliśmy za progową. Dodatkową opcją jest też pomiar TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ, który w przypadku jej za niskiej wartości chroni uprawy zamykając całkowicie i bez warunkowo wietrznik. Wyszczególnić można też 2 progi TEMPERATUR- NOCNĄ I DZIENNĄ rozpoznawaną z ustawień zegara z różnymi wartościami nastaw. Pomiary i sterowanie dla 2 nie zależnych sekcji.

Wyposażenie: Wietrzniki : Opcje dodatkowe:

Panel,

Czujniki:

 • wiatru,
 • 2 wilgotności,
 • temperatury zewnętrznej i 2 wewnętrznej.
 • Otwieranie i zamykanie 10 krokowe,
 • Rozpoznanie pory dnia i nocy z czujnika,
 • Wietrzenie na wilgotność,
 • Minimalna temperatura zewnętrzna blokująca wietrzenie,
 • Słaby i silny wiatr ograniczające otwieranie,
 • Pomiar temperatury i wilgotności dla 2 niezależnych sekcji.
 • Czujnik deszczu,
 • Wyjście sterujące nagrzewnicą/pompą,
 • Wyjście sterujące dmuchawą,
 • Opcje nawadniania,
 • Podłączenie do sieci,
 • Dostęp przewodowy do odczytów z budynku przy obiekcie.

MINI STEROWNIK (CLIMATE CONTROL MINI)


Mini Sterownik to sterownik stworzony pod najprostsze uprawy. Posiada on tylko czujnik wiatru i temperatury. Wyróżnia się w nim TEMPERATURE DZIENNĄ I NOCNĄ. Rozpoznaje także SILNY I SŁABY WIATR.

Możliwość precyzyjnej kontroli systemu wietrzenia to pierwszy krok do uzyskania optymalnych warunków uprawowych. OPTYMALNE WARUNKI = SZYBSZY WZROST. Proces otwierania i zamykania podzielony jest na 10 kroków. Czujnik po wykryciu silnego wiatru automatycznie zamyka wietrznik. Słaby wiatr ogranicza otwarcie wietrznika do 30%. Wyszczególnić można temperaturę dzienną oraz nocną - w obu przypadkach sterownik daje możliwość zaprogramowania wartości.

Wyposażenie: Wietrzniki:

Panel,

Czujniki:

 • wiatru,
 • temperatury wewnętrznej.
 • 10 kroków wietrzenia, 
 • pomiar tylko słaby i silny wiatr oraz temperatura wewnętrzna.

STEROWNIK CIENIOWANIA (SHADE CONTROL)


Sterownik cieniowania reguluje kurtyny w 10 krokach na 4 pozycjach 0%, 40%, 70%, 100%- zasłonięcia w zależności od intensywności światła. Posiada opcje załączania SZCZELINY WENTYLACYJNEJ, z której nie ma konieczności korzystania. Ważnym atutem jest też ZACIEMNIANIE NOCNE, które bezwarunkowo zasuwa kurtyny w celu zatrzymania temperatury pod kurtyną cieniującą. Można także korzystać z wyjść dedykowanych pod doświetlanie upraw.

Wyposażenie: Cieniowanie: Opcje dodatkowe:

Panel,

Czujnik słońca,

 • 3 progi cieniowania,
 • Zaciemnianie nocne,
 • Szczelina -1 krok,
 • Doświetlanie upraw.
 • Dopasowane doświetlanie,
 • Podłączenie do sieci,
 • Dostęp przewodowy do odczytów z budynku przy obiekcie.

STEROWNIK WIETRZNIKÓW BOCZNYCH/CZOŁOWYCH (CLIMATE CONTROL SIMPLE)


Sterownik z 5 pozycyjnym przełącznikiem Apatora, który mierzy temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną. Temperatury na dzień i noc. Bez czujnika wiatru i stacji. Z panelem.

Zewnętrzna naturalnie bezwarunkowo zamyka a wewnętrzna otwiera na ustawiony zakres pozycji (w zależności od nastawionej przełącznikiem1-5). Rozróżniamy temperaturę dzienną i nocną, oraz zewnętrzną krytyczną, która zamyka wietrzniki bezwarunkowo.


STEROWNIK DLA 1 KLIMATU Z WIETRZNIKIEM SZCZYTOWYM I BOCZNYM  (CLIMATE CONTROL +)


Pracującego na osobnych krokach+ stacja.

Różnica między zwykłym sterownikiem klimatu polega na 2 czasach otwierania i zamykania wietrzników, co daje możliwość pracy wietrzników bocznych i dachowych w pełnym ich zakresie poruszania. Naturalnie zostaje 1 pomiar, nie mamy za to opcji nagrzewnicy i dmuchawy w wersji standardowej( ze względu na wykorzystanie wyjść podstawowych na wietrznik boczny).


 

Blog

/ Więcej wpisów
nawadnianie-nawadnianie-w-tunelu-foliowym

Kontakt

do_gory