wczytywanie strony

Komputery Klimatyczne i Sterowniki

Sterowniki klimatu firmy Farmer to funkcjonalne urządzenia współpracujące z nowoczesnymi czujnikami. Stworzone dla pełnej kontroli procesów, gdzie niezbędna jest dbałość o mikroklimat.


*Do jednej sekcji (1S) może należeć jeden lub więcej obiektów, w których mają panować dokładnie te same warunki. W przypadku konieczności posiadania różnych warunków w osobnych obiektach, wymagany jest sterownik obsługujący większą ilość sekcji (2S / 3S) lub osobne sterowniki obsługujące oddzielne sekcje.


CLIMATE CONTROL MINI 1S / 2S / 3S

*Sterowanie temperaturą — od 1 do 3 sekcji*


Sterownik stworzony pod najprostsze uprawy. Posiada on tylko czujnik wiatru i temperatury. Proces otwierania i zamykania wietrzników podzielony jest na 10 kroków. Wyszczególnić można temperaturę dzienną oraz nocną. W obu przypadkach sterownik daje możliwość zaprogramowania wartości temperatury, które ma za zadanie utrzymywać w określonych porach dnia — nocy. Pory te rozpoznawane są z zegara astronomicznego komputera i podlegają zmianie. Czujnik wiatru po rozpoznaniu silnego wiatru i jego histerezy automatycznie zamknie wietrznik. Jeśli wiatr osiąga tylko poziom słabego wiatru i histerezy czasowej to wietrzniki są krokowo ograniczone do nie więcej niż 30% ich maksymalnego otwarcia. Komputer posiada także opcję uchyłu — czyli otwarcia wietrzników na 10%, nawet kiedy temperatura dzienna / nocna wewnątrz nie jest osiągnięta, ale osiągnięta jest temperatura uchyłu. Daje ona możliwość cyrkulacji powietrza.

Wyposażenie: Opcje dodatkowe
 • Panel
 • Czujnik wiatru
 • Czujnik temperatury wewnętrznej
 • Zdalny dostęp do sterowania
 • Alarmy GSM
 • Możliwość sterowania trzema (3S) niezależnymi sekcjami pomiarowymi — temperatury
 • Komunikat o skrajnym położeniu wietrznika
 • Komunikat o awarii krańcówki

 

CLIMATE CONTROL 1S

*Sterowanie klimatem 1 sekcją + ogrzewaniem

Proces otwierania i zamykania wietrzników podzielony jest na 10 kroków. Wyszczególnić można temperaturę dzienną oraz nocną. W obu przypadkach sterownik daje możliwość zaprogramowania wartości temperatury, które ma za zadanie utrzymywać w określonych porach dnia i nocy. Pory te rozpoznawane są z zegara astronomicznego komputera i podlegają zmianie. Czujnik wiatru po rozpoznaniu silnego wiatru i jego histerezy automatycznie zamknie wietrznik.
Jeśli wiatr osiąga tylko poziom słabego wiatru i histerezy czasowej to wietrzniki są krokowo ograniczone do nie więcej niż 30% ich maksymalnego otwarcia. Climate Control daje możliwość sterowania systemami takimi jak: Wietrzniki oraz Ogrzewanie / Dmuchawy. 

 • System ogrzewania zostaje aktywowany bądź dezaktywowany w zależności od temperatury wewnętrznej, kontrolowanej za pośrednictwem sterownika i czujnika temperatury.
 • System cyrkulacji zostaje aktywowany bądź dezaktywowany w zależności od temperatury wewnętrznej, kontrolowanej za pośrednictwem sterownika i czujnika temperatury.

 

Wyposażenie: Opcje dodatkowe:
 • Panel
 • Czujnik temperatury wewnętrznej
 • Czujnik wilgotności
 • Stacja klimatyczna, która zawiera: Czujnik wiatru, Czujnik temperatury zewnętrznej
 • Uruchamianie nagrzewnicy, pompy, dmuchawy
 • Zdalny dostęp do sterowania
 • Alarmy GSM
 • Czujnik deszczu
 • Czujnik kierunku wiatru
 • Laboratoryjny czujnik wilgotności
 • Komunikat o skrajnym położeniu wietrznika
 • Komunikat o awarii krańcówki

CLIMATE CONTROL +


*Sterowanie klimatem 1 sekcją + wietrznikiem bocznym

Różnica między zwykłym sterownikiem klimatu polega na 2 czasach otwierania i zamykania wietrzników, co daje możliwość pracy wietrzników bocznych i dachowych w pełnym ich zakresie poruszania. Naturalnie zostaje 1 pomiar, nie mamy za to opcji nagrzewnicy i dmuchawy w wersji standardowej (ze względu na wykorzystanie wyjść podstawowych na wietrznik boczny).

Wyposażenie: Opcje dodatkowe:
 • Panel
 • Czujnik temperatury wewnętrznej
 • Czujnik wilgotności
 • Stacja klimatyczna, która zawiera: Czujnik wiatru, Czujnik temperatury zewnętrznej
 • Zdalny dostęp do sterowania
 • Alarmy GSM
 • Czujnik deszczu
 • Czujnik kierunku wiatru
 • Laboratoryjny czujnik wilgotności
 • Komunikat o skrajnym położeniu wietrznika
 • Komunikat o awarii krańcówki

CLIMATE CONTROL 2S

*Sterowanie klimatem

Podstawowym zadaniem sterownika Climate Control 2S jest utrzymanie wewnątrz nastawionej temperatury. Dzieje się to poprzez otwieranie lub zamykanie wietrznika. Proces otwierania i zamykania podzielony jest na 10 kroków. Wyjątkiem jest pojawienie się parametru SILNY WIATR, co skutkuje natychmiastowym i bezwarunkowym zamknięciem wietrznika. W MENU pojawia się też parametr SŁABY WIATR, który podobnie jak WILGOTNOŚĆ ogranicza otwarcie wietrznika do 30%.  W przypadku wilgotności jest to jednak funkcja, która brana jest pod uwagę, tylko gdy wietrzniki, przez określany, nastawiany czas są zamknięte, a wilgotność w tunelu jest wyższa od tego, którą nastawiliśmy za progową. Dodatkową opcją jest też pomiar TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ, który w przypadku zbyt niskiej wartości chroni uprawy zamykając całkowicie i bez warunkowo wietrznik. Wyszczególnić można też 2 progi temperatur — NOCNĄ I DZIENNĄ, rozpoznawaną z ustawień zegara z różnymi wartościami nastaw. Pomiary i sterowanie dla 2 nie zależnych sekcji.

Wyposażenie: Opcje dodatkowe:
 • Panel
 • 2 x czujnik temperatury wewnętrznej
 • 2 x czujnik wilgotności
 • Stacja klimatyczna, która zawiera:
  - Czujnik wiatru
  - Czujnik temperatury zewnętrznej
 • Zdalny dostęp do sterowania
 • Laboratoryjny czujnik wilgotności
 • Komunikat o skrajnym położeniu wietrznika
 • Komunikat o awarii krańcówki

CLIMATE&SHADE CONTROL

*Sterowanie klimatem 1S + system cieniowania


Climate&Shade Control daje możliwość sterowania systemami takimi jak:

Wietrzniki: Proces otwierania i zamykania podzielony jest na 10 kroków. Czujnik po wykryciu silnego wiatru automatycznie zamyka wietrznik. Słaby wiatr oraz wilgotność ogranicza otwarcie wietrznika do 30%. W przypadku wilgotności aktywacja odbywa się tylko, gdy wietrzniki są zamknięte, a wilgotność przekracza nastawione parametry progowe. W momencie gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej określonej wartości, wietrzniki zostają bezwarunkowo zamknięte, aby chronić uprawy. Wyszczególnić można temperaturę dzienną oraz nocną — w obu przypadkach sterownik daje możliwość zaprogramowania wartości.

System Cieniujący: System działa w dwóch trybach dla idealnego dopasowania parametrów. Tryb Czasowy- zamykanie o godzinie X, otwieranie o godzinie Y Tryb Czujnika Światła - 10 kroków otwierania kurtyny w 4 pozycjach 0%, 40%, 70%, 100% oraz załączanie Szczeliny Wentylacyjnej.

Wyposażenie: Opcje dodatkowe:
 • Panel
 • Czujnik temperatury wewnętrznej
 • Czujnik wilgotności
 • Stacja klimatyczna, która zawiera:
  - Czujnik wiatru
  - Czujnik temperatury zewnętrznej
  - Czujnik światła 0-100 000 lux
 • Zdalny dostęp do sterowania
 • Laboratoryjny czujnik wilgotności
 • Komunikat o skrajnym położeniu wietrznika/cieniówki
 • Komunikat o awarii krańcówki

SHADE CONTROL


*Sterowanie systemem cieniowania

Sterownik cieniowania reguluje kurtyny w 10 krokach na 4 pozycjach zasłonięcia - 0%, 40%, 70%, 100%, w zależności od intensywności światła. Posiada opcje załączania SZCZELINY WENTYLACYJNEJ, z której nie ma konieczności korzystania. Ważnym atutem jest też ZACIEMNIANIE NOCNE, które bezwarunkowo zasuwa kurtyny w celu zatrzymania temperatury pod kurtyną cieniującą. Można także korzystać z wyjść dedykowanych pod doświetlanie upraw.

Wyposażenie: Opcje dodatkowe:
 • Panel sterowania
 • Czujnik słońca
 • Sterownie sztucznym światłem (lampami) - ustawienie czasowe
 • Zdalny dostęp do sterowania
 • Komunikat o skrajnym położeniu cieniówki
 • Komunikat o awarii krańcówki
 • Podgląd stopnia otwarcia systemu cieniującego

Objaśnienia dla opcji dodatkowych

 • Zdalny dostęp do sterowania
  Przyłączenie sieci internetowej do sterownika. Umożliwia odczyt danych i sterowanie elementami takimi jak wietrzniki czy systemy cieniujące za pośrednictwem urządzeń połączonych z internetem (laptop, tablet, smartfon).
 • Alarmy GSM
  Wysyłanie powiadomień SMS na telefon użytkownika przy przekroczeniu zadanych wartości progowych (możliwość dostosowania wysyłanych powiadomień).

 • Czujnik deszczu
  Czujnik po wykryciu opadów atmosferycznych ogranicza otwarcie wietrznika chroniąc uprawy oraz zapobiegając nagromadzeniu zbyt dużej wilgotności.

 • Czujnik kierunku wiatru
  Czujnik sprawdza kierunek wiatru, w celu dostosowania stopnia otwarcia wietrznika, a w przypadku zagrożenia dla uprawy — całkowicie go zamyka.

 • Laboratoryjny czujnik wilgotności
  Bardzo precyzyjny czujnik do pomiaru wilgotności i sterowania wietrznikami dla uzyskania optymalnych warunków

 • Komunikat o skrajnym położeniu wietrznika lub cieniówki
  System detekcji położenia wietrznika górnego lub cieniówki, sygnalizowany na panelu sterowania (w przypadku podłączenia do internetu bądź modułu GSM, komunikat zostanie przesłany do podłączonego urządzenia).

 • Komunikat o awarii krańcówki
  Dodatkowy komunikat o wystąpieniu awarii wietrznika górnego lub cieniówki sygnalizowany na panelu sterowania (w przypadku podłączenia do internetu bądź modułu GSM, komunikat zostanie przesłany do podłączonego urządzenia).

  Podgląd stopnia otwarcia systemu cieniującego
  Informacja pokazująca w sposób graficzny realny stopień otwarcia systemu cieniującego.


Sterownik ECO MINI


*Sterowanie temperaturą przy pomocy wietrzników

FUNKCJE

 • Sterowanie temperaturą dzienną i nocną
 • Pora dnia i nocy rozpoznawana z zegara astronomicznego
 • Odczyt temperatury wewnątrz obiektu na wyświetlaczu cyfrowym Histereza temperatury
 • 4 kroki otwarcia i 4 kroki zamknięcia wietrznika
 • Ustawienie minimalnego otwarcia wietrznika na dzień i noc - 1 krok Ustawienie maksymalnego otwarcia wietrznika na dzień i noc – max 4 kroki Przycisk kalibracji ręcznej

ZESTAW

 • Sterownik SIEMENS
 • Wyświetlacz temperatury ESCO
 • Czujnik temperatury z przewodem o długości 25 metrów w standardzie Solidna wodoodporna obudowa
 • Zapasowy czujnik w standardzie

Dostępny w 3-ch wersjach:

Eko Mini 1s
1 sekcja pomiarowa - klimat, sterowanie 1 wspólnym wietrznikiem
Eko Mini 1s+
1 sekcja pomiarowa - klimat, sterowanie 2 osobnymi wietrznikami np. czołowy i boczny
Eko Mini 2s
2 sekcje pomiarowe - 2 klimaty, sterowanie 2 osobnymi wietrznikami


Polecamy!!!

Co oferuje FarmCare?

 • Zdalne sterowanie wszystkimi dostępnymi ustawieniami urządzeń Twojego tunelu, w taki sam sposób, jakbyś był w środku.
 • Stały dostęp do odczytów i parametrów z zainstalowanych czujników z dowolnej ilości podpiętych obiektów.
 • Możliwość podglądu historii odczytów i informacji tworzonych w czasie rzeczywistym.
 • Dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z dowolnego urządzenia podpiętego do internetu np.: komputera, laptopa lub smartfona.

Co zyskujesz posiadając FarmCare?

 • Oszczędność czasu dzięki możliwości zdalnego zarządzania dowolną ilościa tuneli, mając dostęp w czasie rzeczywistym do każdego z nich.
 • Mobilna kontrola wszystkich tuneli w różnych, nawet odległych lokalizacjach.
 • Połączenie online ze sterownikiem w tunelu pozwala szybko reagować i zarządzać wszystkimi jego funkcjami.
 • Główną korzyścią, jaka niesie za sobą wprowadzenie systemu FarmCare jest podniesienie jakości prowadzonych upraw pod osłonami.

Potrzebujesz pomocy przy wyborze  - skontaktuj się z działem handlowym - tutaj!

Aktualności

/ Więcej wiadomości
6-hektarow-malin-w-naszych-tunelach

Blog

/ Więcej wpisów
sklep-internetowy-juz-dostepny
do_gory