wczytywanie strony

Regulamin

Regulamin Sklepu Farmer CO.

Poniższy regulamin dotyczy klientów sklepu:

tunele-foliowe.pl/sklep

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem – Borek 352, 32-765 Rzezawa jest firma:
  • Farmer CO. Borek 352, 32-765 Rzezawa
  • NIP: 868-141-38-64
  • Regon: 851724584
  • Nr.tel: 14 611 71 74
  • E-mail: farmer@tunele-foliowe.pl
  • Numer konta bankowego do realizacji przelewów: Bank Pekao S.A. 27 1240 5208 1111 0011 2685 1040

W dalszej części regulaminu nazywana „Sprzedawcą”

 1. Strona zamawiająca produkty nazwana jest dalej „Klientem”
 2. Ceny oferowanych towarów są wyrażone w złotych polskich. Są przedstawiane w formie brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Produkty objęte aktualną promocją znajdują się w dziale: „Promocje”. Realizacja zamówień produktów, będących w promocji, odbywa się wg kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania zapasów.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach jej sklepu internetowego.
 5. Wszelkie informacje, dotyczące produktów umieszczonych w sklepie, pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez producentów oraz materiałów własnych.
 6. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaistnienia pomyłek w opisach i cenach produktów.
 8. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia produktów dokonuje się za pośrednictwem platformy sprzedażowej online. Można je składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00 oraz w soboty, w niedziele i święta, rozpatrywane są w kolejnym dniu roboczym.
 2. Dokonać zamówienia można poprzez: 1. Posiadanie konto w naszym sklepie. W tym celu należy dokonać rejestracji w panelu logowania: „Zarejestruj się” znajdującym się w prawym górnym rogu na głównej stronie sklepu. 2. Można złożyć zamówienie bez rejestracji, podając tylko dane do wysyłki. 3. Zamówienie mailowe. Każda forma zamówienia wiąże się z akceptacją regulaminu.
 3. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia, wysyłając stosowną wiadomość e-mail z dołączona kalkulacją kosztów zamówienia na adres podany przez Klienta podczas rejestracji.
 4. W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu, Klient zostaje o tym poinformowany. Może zrezygnować z całości zamówienia lub jego części. Może również zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia (do uzgodnienia drogą mailową).
 5. Dowodem sprzedaży towaru jest paragon fiskalny lub faktura VAT (wymagane jest zaznaczenie takiej opcji w formularzu zamówienia wraz z podaniem pełnych danych firmy z numerem NIP).
 6. W przypadku zakupu na paragon, w późniejszym czasie nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zawierając umowę kupna-sprzedaży, Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  • płatność 100% wartości przy odbiorze osobistym z centrali firmy,
  • przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru,
  • pobranie 100% wartości zamówienia przy odbiorze przesyłki, jeśli towar wysłany jest standardowym kurierem ( nie giełda)
 2. Do czasu zapłaty całej należności, towar stanowi własność Sprzedawcy (art. 589 KC).
 3. Dostępne formy płatności:
  - Gotówka przy odbiorze
  - Płatność za pobraniem
  - Przelew tradycyjny
  - BLIK
  - PayPo

  Karty płatnicze:
  - Visa
  - Visa Electron
  - Mastercard
  - MasterCard Electronic
  - Maestro

 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

TERMIN REALIZACJI

 1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysyłki towaru, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 2. Termin realizacji wynosi średnio, w zależności od rodzaju zamawianego towaru, miejsca i sposobu jego dostawy – od 2 do 5 dni licząc od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku towarów: (tunele foliowe, folie) czas realizacji może się wydłużyć. O dokładnym terminie klient zostanie poinformowany.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo w przypadkach szczególnych do wydłużania terminu realizacji, w szczególność w przypadku wyczerpania zapasów towaru w magazynie lub u producenta, o czym poinformuje niezwłocznie Klienta. Rozdz. II ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 WYSYŁKA

 1. Sprzedawca realizuje dostawy za pomocą wyspecjalizowanych firm transportowych. Preferowany sposób dostawy klient wybiera w formularzu zamówienia. Koszt transportu towaru do Klienta ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.
 2. Koszt usługi transportowej jest zależny od ilości, wymiarów i masy zamówionego towaru.
 3. Do całkowitej ceny transakcji może zostać doliczona cena za paletę, inne opakowanie lub kaucja za opakowanie zwrotne. Informację o poziomie kosztu palet lub opakowań płatnych Sprzedawca każdorazowo przekazuje za pośrednictwem poczty internetowej, przed dostawą.
 4. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczenia w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz paczek z zastrzeżeniem godziny odbioru.
 5. Podczas odbioru przesyłki, Klient ma obowiązek sprawdzić jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki, konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedawcą.
 6. Tylko na podstawie protokołu szkody możliwa jest wymiana towaru na nieuszkodzony oraz dochodzenie dalszych roszczeń.
 7. Klient jest zobowiązany do wskazania w formularzu zamówienia adresu dostawy. W przypadku wątpliwości nastąpi dodatkowe uzgodnienie z Klientem.
 8. Wysyłka towaru następuje w czasie uzgodnionym z Klientem podczas rozmowy telefonicznej lub w korespondencji elektronicznej i przy jej użyciu potwierdzonej.
 9. Klient ma obowiązek zapewnić w uzgodnionym terminie rozładunek w miejscu dostawy, oraz bezpieczny i swobodny dojazd.
 10. W przypadku nieobecności Klienta w uzgodnionym terminie, wymaga się obecności osoby upoważnionej do odbioru towaru w imieniu Klienta.
 11. W przypadku zrealizowania dostawy pod wskazany w formularzu zamówieniu adres w ustalonym terminie i zaistnieniu okoliczności leżących po stronie Klienta, a uniemożliwiających wydanie towaru (np. nie zapewniony rozładunek, nieobecność osoby upoważnionej do odbioru zamówienia, brak możliwości bezpiecznego i swobodnego dojazdu do miejsca rozładunku...) Klient zostanie obciążony kosztami transportu, zgodnie z ich wartością.

ZWROTY

 1. Klient zwierający umowę niezwiązaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (konsument) ma prawo do zwrotu towaru, bez podania przyczyny zwrotu, w ciągu 30 dni od daty zakupu, z zastrzeżeniem punktu 9.*
 2. Podstawą zwrotu jest okazanie Faktury VAT lub paragonu na zakup zwracanych produktów.
 3. Zwrotu towaru można dokonać tylko poprzez dostarczenie go do siedziby Sprzedawcy.
 4. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.
 5. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone oryginalne opakowanie producenta, być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
 6. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem na konto wskazane przez Klienta. Koszt dostawy i odesłania nie podlega zwrotowi.
 7. Wystawienie faktury korygującej i zwrot pieniędzy następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.
 8. W przypadku konieczności zwrotu towaru, należy skontaktować się ze Sprzedawcą – tel. 14 611 71 74
 9. * Wyciąg z ustawy - „Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów” Art. 10 ust 3: Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

 

REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym Sprzedawcy, z wyłączeniem produktów z wyprzedaży magazynowej, posiadają gwarancję sprzedawcy i producenta.
 2. Podstawą reklamacji mogą być wady techniczne produktu lub uszkodzenia mechaniczne, powstałe do czasu odbioru towaru przez Klienta (przed potwierdzeniem odbioru).
 3. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonych towarów, wymagana jest pisemna reklamacja przesłana do siedziby Sprzedawcy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, z dokładnym opisem przyczyn reklamacji. Reklamacja rozpatrzona będzie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, uszkodzenia w transporcie lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 4. Gwarancji nie podlegają produkty użyte niezgodnie z instrukcją zastosowania i sztuką budowlaną.
 5. W przypadku wykrycia wady mechanicznej przy odbiorze towaru, Klient może nie przyjąć towaru i powinien określić czy żąda wymiany, czy zwrotu kosztu. W przypadku uznanej reklamacji, koszty z nią związane pokrywa Sprzedawca.
 6. Koszt dostawy reklamowanego towaru do siedziby Sprzedawcy i odesłania go do Klienta w przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, nie podlega zwrotowi.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Wszelkie dane osobowe i tele-adresowe, otrzymane przez Sprzedawcę za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych są traktowane, jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień, bądź udzielenia informacji dotyczącej oferty handlowej naszej firmy.
 2. Serwis, przez swoje procedury, zapewnia bezpieczeństwo danych Klienta. Daje możliwość modyfikacji i usunięcia danych z naszej bazy.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych i tele-adresowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd miejscowo właściwy według siedziby Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 3. Złożenie zamówienia w niniejszym sklepie internetowym oznacza akceptację regulaminu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie przez zamieszczenie ich na stronie internetowej sklepu.

 

do_gory